Lasteaeda vastuvõtt

Lasteaeda uute laste vastuvõtt toimub Tartu Vallavalitsuse määruse “Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” järgi. Vt siit.

 

Laste järjekorda lisamine toimub Tartu valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO järgi.

 

Tabivere Lasteaed Rõõmula võtab vastu esmajärjekorras lapsi, kelle enda ja vanema(te) või seadusliku eestkostja elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.