Meie tegemised

Beebikool

 

Lasteaias tegutseb beebikool, mida juhendab meie enda liikumis- ja loovtundide õpetaja Tiina, kes on väga loominguline, mitmekülgne ja liikuv.

Leiame, et beebikool on koht, kus lapsed ja emmed saavad varakult teha tutvust lasteaiaga, mängida, laulda ja tantsida.

Samuti on beebikool heaks infovahetuseks noortele emmedele, kes saavad jagada oma muresid ja rõõme.

Lasteaia lauluring

 

Lasteaia lauluring toimub igal kolmapäeval kell 12:30 lasteaia saalis, mida juhendab meie muusikaõpetaja Riina. Lauluringis käivad lapsed vanuses 4-7 aastat.

Lauluringi eesmärk on õpetada lapsi veel rohkem muusikaga sõbraks saama. Lauluringis omandatakse erinevat repertuaari ja tutvutakse hääleseade -ja hingamisharjutustega.

Lastel süveneb muusikaline võimekus ja areneb esinemisjulgus.

Lasteaia lauluringi lapsed esindavad lasteaeda ka väljaspool maja.

Eelkool

 

Teeme tihedat koostööd Tabivere Põhikooliga.

Meie koolirühm käib 1 kord nädalas kolmapäeviti eelkoolis.

Lapsed saavad aimu, kuidas õppimine koolipingis välja näeb. Samuti saavad tuttavaks oma õpetajaga, tänu millele on kohanemine esimesse klassi astumisel kiirem.

Robootika

Digi- ja robootikaalaste pädevuste arendamiseks ja õpetamiseks toimuvad igale aiarühmale kord nädalas robootikategevused lasteaia loovustoas, lapsi juhendab majandustehnoloog.

Lasteaed loob erinevaid võimalusi digitehnoloogia ja robootikavahendite
kasutamiseks.