Meie tegemised

Lasteaia lauluring

 

Lasteaia lauluring toimub igal kolmapäeval kell 12:30 lasteaia saalis, mida juhendab meie muusikaõpetaja Riina. Lauluringis käivad lapsed vanuses 4-7 aastat.

Lauluringi eesmärk on õpetada lapsi veel rohkem muusikaga sõbraks saama. Lauluringis omandatakse erinevat repertuaari ja tutvutakse hääleseade -ja hingamisharjutustega.

Lastel süveneb muusikaline võimekus ja areneb esinemisjulgus.

Lasteaia lauluringi lapsed esindavad lasteaeda ka väljaspool maja.

Eelkool

 

Teeme tihedat koostööd Tabivere Põhikooliga.

Meie koolirühm käib 1 kord nädalas kolmapäeviti eelkoolis.

Lapsed saavad aimu, kuidas õppimine koolipingis välja näeb. Samuti saavad tuttavaks oma õpetajaga, tänu millele on kohanemine esimesse klassi astumisel kiirem.

Robootika

Digi- ja robootikaalaste pädevuste arendamiseks ja õpetamiseks toimuvad igale aiarühmale kord nädalas robootikategevused lasteaia loovustoas, lapsi juhendab majandustehnoloog.

Lasteaed loob erinevaid võimalusi digitehnoloogia ja robootikavahendite
kasutamiseks.