Kontaktid

Aadress: Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartumaa, 49127

E-post: lasteaed@tabivere.ee

 

Tabivere Lasteaed Rõõmula üle teostab haldusjärelvalvet Haridus-ja Teadusministeerium, e-post: hm@hm.ee

~

Suunajad

Direktor Kerli Murd

Tel: 5558 1882

E-post: kerli.murd@tabiverelaps.edu.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Õppejuht Merle Annusver

Tel: 5691 8966

E-post: merle.annusver@tabiverelaps.edu.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

HEVKO (haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija)

Merle Annusver

Vastuvõtt kokkuleppel

~

Muud spetsialistid

Muusikaõpetaja Riina Kilk

E-post: kilkriina@gmail.com

Eripedagoog Mari-Liis Kirs

E- post: kirsmariliis@gmail.com

Vastuvõtt kokkuleppel

Logopeed 

Tel:

E-post:

Liikumis -ja loovusõpetaja Tiina Sepp

Tel: 508 8374

Majandustehnoloog Kertu Lindma

E-post: kertulin@gmail.com

Tel: 5625 4159

Raamatupidaja Tiina Reinesberg

Tel: 5744 5145

E-post: tiina.reinesberg@tartuvald.ee