Projektid

Hea Hariduse Fond rahastas 15.veebruaril 2023 korraldatud väärtuskasvatuse jätkuseminari lapsevanematele, aitäh!

Tabivere Lasteaia meeskonna väärtusarenduse toetamine

Projekt nr 2014-2020.1.02.22-1340

Tänu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastusele ja koostööle Tartu Ülikooli Eetikakeskusega toimusid seminarid, koolitus ja õppekäik Tabivere Lasteaia meeskonnale. Projekti eesmärgiks oli suurendada õpetajate väärtuskasvatuslikku pädevust ning aidata lasteaiaperel teada saada kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ja kuidas väärtusarendusega igapäevaselt tulemuslikumalt tegelda.

Projekti tegevusteks olid:

  • meeskonnakoolitus „Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber“
  • õppekäik Kohila lasteaeda Sipsik
  • kaks seminaripäeva „ Mina, kui meeskonna liige ja ühiste väärtuste kandja“
  • kriitilise sõbra programm hetkeolukorra analüüsimiseks ja uute sihtide seadmiseks.

Täname Tartu Ülikooli Eetikakeskust ja Nele Punnarit, kes on hea nõuga olnud toeks ja abiks senisel lasteaia väärtusarenduse teekonnal.

Täname meie koolitajat ja kriitilist sõpra Ene Tigast, kes suutis mängleva kergusega liita kogu meie meeskonna üheks tervikuks ja andis väga põhjaliku ülevaate väärtustest ning nende avaldumisest organisatsioonis. Koolituspäevad olid tegusad, põnevad ja väga visuaalsed. Aitäh Enele tema teadmiste ja praktiliste kogemuste jagamise eest- Rõõmula perel oli väga tore ja meenuta meid ikka, kui „rõõmupall“.

Lasteaiale jäi edasiseks tööks ja planeerimiseks palju materjale, mis on kogu aeg mõtteis ja silme ees ning tuletavad ennast meelde. Lasteaia meeskonna igapäevasesse kõnepruuki on jäänud väljendid nagu näiteks „tort“ ja „maja“. Häid mõtteid saime juurde äsja valminud õppe- ja arengukavva. Väga intensiivne töö lasteaia põhiväärtustega andis kinnitust, et need on meil hästi valitud ja oleme oma tegemistes õigel teel. Sama kehtib ka lasteaia visiooni kohta – sellega sai palju tööd tehtud ja nüüd teab seda iga meeskonna liige. See ei ole enam mingi tundmatu ja arusaamatu lause kusagilt dokumendist.

Lisaks enda koolitamisele, soovime organisatsiooni väärtusarendusega nakatada ka meie lapsevanemaid, sest koostöös peitub jõud. Lapsevanemad on Enega juba ühe seminari teinud ning peatselt tuleb uus. Koostöö jätkub.

“Tabivere Lasteaia meeskonna väärtusarenduse toetamine”

 

2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine.
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused – 25.06.2019-31.08.2023
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus

Tabivere Lasteaed Rõõmula osaleb Euroopa Liidu  koolikavas, et:
  • soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist;
  • suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi nimetatud toodete üldist tarbimist;
  • kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi;
  • tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.
HEA HARIDUSE FONDIST OLEME SAANUD RPOJEKTIRAHA, MILLE EEST SOETASIME LASTEAEDA:
JBL Partybox 1000 kõlari, kõrvamikrofonid ja helipuldi.

Projektiraha saime ka õmblusmasina, triikraua ja triikimislaua soetamiseks ja kangaste ostmiseks, millest riideid ja aksessuaare – osaliselt valmisid kevadpeo kostüümid ja valmimas on muudki huvitavat, mida näeme õige varsti!

Pokupere käis kevadretkel Pokumaal ja kooliminejad Puhhid seiklesid

Võhma Valguse Vabrikus. 
Suusavarustuse lastele 30 komplekti ja 5 komplekti lasteaia personalile 
Ene Tigas viis läbi väärtuskasvatuse koolituse lapsevanematele, mis toimus 15.novembril 2022.